NIEUWSBRIEF
CATEGORIE
Wat is Klimaatnieuws?

Klimaatnieuws is een initiatief van de provincie Limburg en Dubolimburg om je op de hoogte te houden van alle klimaatnieuws in onze provincie en daarbuiten. We nemen ook tips op van wat je als consument, als lid van een vereniging of als ondernemer zelf kan doen om mee te bouwen aan een klimaatneutraal Limburg.

AGENDA

AGENDA


In deze agenda nemen we allerlei interessante activiteiten op over klimaat, energie, bouwen en wonen. De agenda wordt overgenomen van Dubolimburg.

KLIMAATNIEUWS

Energie  /  Ondernemen

terug

Debatavond 26 mei 2016: Het klimaat- en energiebeleid van de Europese Unie

201 weken geleden
De klimaatproblematiek geeft vaak aanleiding tot een politiek debat met uiteenlopende standpunten. Het beroert ook de publieke opinie met soms geanimeerde maatschappelijke discussies. De provincie Limburg organiseert daarom op 26 mei een debatavond.

Tijdens de 21ste jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs is er een nieuw internationaal klimaatverdrag opgesteld. Op 12 december hebben bijna 200 deelnemers dit klimaatakkoord goedgekeurd. Het nieuw akkoord beoogt het terugdringen van de uitstoot van de broeikasgassen en de beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde.

De Europese Unie is steeds een drijvende kracht in de diverse klimaatconferenties geweest. In de resolutie van het Europees Parlement, van 14 oktober 2015, is de Europese ambitie nog eens duidelijk geformuleerd: de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met

40 % en een aandeel van 30 % van duurzame energiebronnen in de totale energieproductie. Om deze doelstellingen in 2030 te bereiken wordt voorgesteld om een deel van de opbrengsten van het emissiehandelssysteem aan te wenden.

Volgens de Europese Commissie is het klimaatakkoord van Parijs niet alleen belangrijk in termen van duurzame ontwikkeling maar biedt het akkoord ook economische kansen op het vlak van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de ontwikkeling van koolstofarme technologie.

WANNEER? 26 mei 2016, 19.45 u.-21.40 u.

WAAR? Universiteit Hasselt, campus Hasselt, aula Louis Roppe, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

INSCHRIJVEN? Gratis deelname, vooraf HIER inschrijven

 

Voor meer info en het programma, kijk je best HIER.


 

gelijkaardig nieuws