NIEUWSBRIEF
CATEGORIE
Wat is Klimaatnieuws?

Klimaatnieuws is een initiatief van de provincie Limburg en Dubolimburg om je op de hoogte te houden van alle klimaatnieuws in onze provincie en daarbuiten. We nemen ook tips op van wat je als consument, als lid van een vereniging of als ondernemer zelf kan doen om mee te bouwen aan een klimaatneutraal Limburg.

AGENDA

AGENDA


In deze agenda nemen we allerlei interessante activiteiten op over klimaat, energie, bouwen en wonen. De agenda wordt overgenomen van Dubolimburg.

KLIMAATNIEUWS

Consumptie  /  Energie

terug

Gebruik van kunstmest heeft grote impact op de CO2-uitstoot van de productie van brood

157 weken geleden
Aan de universiteit van Sheffield onderzocht men de emissie van CO2 die gepaard gaat met de volledige levenscyclus van een brood.

Bij de levenscyclusanalyse werd rekening gehouden met alle processen die worden doorlopen zoals tarweteelt, opslag  en transport van graan, maalproces, transport van meel tot het bakken van het brood.   

Uit dit onderzoek concludeerde men dat de productie van een brood van 800 gram gepaard gaat met een uitstoot van 0,589 kilo CO2 .

Meer dan de helft hiervan heeft rechtstreeks te maken met de tarweteelt, het gebruik van kunstmest is zelfs verantwoordelijk voor 40% van de totale uitstoot.   

De stikstofmeststoffen die worden gebruikt, vragen een aanzienlijke hoeveelheid aardgas. Daarnaast zorgt denitrificatie in de bodem er ook voor dat een deel van de stikstof wordt omgezet in lachgas, één van de broeikasgassen, naast CO2.

gelijkaardig nieuws