NIEUWSBRIEF
CATEGORIE
Wat is Klimaatnieuws?

Klimaatnieuws is een initiatief van de provincie Limburg en Dubolimburg om je op de hoogte te houden van alle klimaatnieuws in onze provincie en daarbuiten. We nemen ook tips op van wat je als consument, als lid van een vereniging of als ondernemer zelf kan doen om mee te bouwen aan een klimaatneutraal Limburg.

AGENDA

AGENDA


In deze agenda nemen we allerlei interessante activiteiten op over klimaat, energie, bouwen en wonen. De agenda wordt overgenomen van Dubolimburg.

KLIMAATNIEUWS

Energie  /  Ondernemen

terug

Projectoproep Groene warmteproductie

220 weken geleden
Het Vlaams Energieagentschap heeft een budget van ruim 12 miljoen euro ter beschikking voor projecten rond groene warmteproductie.

Bedrijven en organisaties die restwarmte benutten, warmte opwekken op basis van aardwarmte uit de diepe ondergrond (geothermie), uit biomassa of die biomethaan produceren, kunnen daarvoor steun krijgen. Geïnteresseerden kunnen een project indienen voor 15 maart bij het Vlaams Energieagentschap.

“Op dit moment gaat veel restwarmte verloren, voornamelijk in industriële sectoren. Als we die restwarmte kunnen opvangen en verspreiden, halen we moeiteloos onze doelstellingen 2020”, zegt minister Tommelein. “Dankzij de warmtekaart die ik in juni heb voorgesteld, is nu heel duidelijk waar vraag en aanbod in Vlaanderen het grootst zijn. Daar kunnen warmtenetten worden aangelegd om de restwarmte naar andere bedrijven of huizen te geleiden.” Volgens het Vlaams Energieagentschap zal groene warmte tegen 2020 37% van de Vlaamse doelstelling voor hernieuwbare energie invullen.

Meer info over het indienen van een project, vind je HIER.

gelijkaardig nieuws