NIEUWSBRIEF
CATEGORIE
Wat is Klimaatnieuws?

Klimaatnieuws is een initiatief van de provincie Limburg en Dubolimburg om je op de hoogte te houden van alle klimaatnieuws in onze provincie en daarbuiten. We nemen ook tips op van wat je als consument, als lid van een vereniging of als ondernemer zelf kan doen om mee te bouwen aan een klimaatneutraal Limburg.

AGENDA

AGENDA


In deze agenda nemen we allerlei interessante activiteiten op over klimaat, energie, bouwen en wonen. De agenda wordt overgenomen van Dubolimburg.

KLIMAATNIEUWS

Privacybeleid

Provincie Limburg hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dat geval worden deze gevevens behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd.

De Provincie Limburg garandeert je hierbij dat je persoonsgegevens enkel worden ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie of diensten te verstrekken. De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot deze doelstellingen en jouw persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt of doorgegeven aan derden, noch voor direct-marketing doeleinden aangewend. Je hebt steeds toegang tot je persoonsgegevens, je kunt de juistheid ervan verifiëren en je hebt de mogelijkheid om onjuistheden te corrigeren.